Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.22

Verš

atha te bhagaval-līlā
yoga-māyorubṛṁhitāḥ
viśva-sthity-udbhavāntārthā
varṇayāmy anupūrvaśaḥ

Synonyma

atha — proto; te — tobě; bhagavat — týkající se Osobnosti Božství; līlāḥ — zábavy; yoga-māyā — Pánova energie; uru — velice; bṛṁhitāḥ — rozšířená; viśva — vesmíru; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; anta — zničení; arthāḥ — záměr; varṇayāmi — popíši; anupūrvaśaḥ — systematicky.

Překlad

Popíši ti tedy zábavy, při kterých Osobnost Božství rozšiřuje Svoji transcendentální energii za účelem stvoření, udržování a zničení vesmíru, jak dochází k jednomu po druhém.

Význam

Všemocný Pán může pomocí Svých různých energií vykonat vše, co si přeje. Stvoření je dílem Jeho energie yogamāyi.