Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.21

Verš

bhavān bhagavato nityaṁ
sammataḥ sānugasya ha
yasya jñānopadeśāya
mādiśad bhagavān vrajan

Synonyma

bhavān — ty; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; nityam — věčný; sammataḥ — uznávaný; sa-anugasya — jeden ze společníků; ha — jsi; yasya — jehož; jñāna — poznání; upadeśāya — pro poučení; — mně; ādiśat — takto nařídil; bhagavān — Osobnost Božství; vrajan — když se vracel do Svého sídla.

Překlad

Jsi jedním z věčných společníků Nejvyšší Osobnosti Božství a Pán mi pro tebe zanechal Své pokyny, když se vracel do Svého sídla.

Význam

Yamarāja, velký vládce nad životem a smrtí, rozhoduje o osudu živých bytostí v jejich příštích životech. Je tedy jedním z nejdůvěrnějších zástupců Pána. Na taková důvěrná místa jsou delegováni velcí oddaní Pána, kteří jsou na stejné úrovni jako Jeho věční společníci v duchovním světě. Vidura byl jedním z nich, a proto Pán, nežli se vrátil na Vaikuṇṭhu, zanechal Maitreyovi Munimu pro Viduru důležité pokyny. Věční společníci Pána z duchovního nebe obvykle nepřicházejí do hmotného světa. Někdy ovšem přijdou na příkaz Pána — nikoliv aby zastávali nějaké vládní místo, ale aby se zde buď osobně stýkali s Pánem, nebo aby šířili poselství o Bohu v lidské společnosti. Tito zplnomocnění zástupci se nazývají śaktyāveśa-avatārové neboli inkarnace s transcendentální plnou mocí.