Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.11

Verš

śraddhatsvaitan mataṁ mahyaṁ
juṣṭaṁ yad brahma-vādibhiḥ
yena mām abhayaṁ yāyā
mṛtyum ṛcchanty atad-vidaḥ

Synonyma

śraddhatsva — buď ujištěna; etat — o tom; matam — pokyn; mahyam — Můj; juṣṭam — následovat; yat — kteří; brahma-vādibhiḥ — transcendentalisté; yena — kterým; mām — Mne; abhayam — bez obav; yāyāḥ — dosáhneš; mṛtyum — smrt; ṛcchanti — dospěješ; a-tat-vidaḥ — osoby, které s tím nemají žádné zkušenosti.

Překlad

Drahá matko, skuteční transcendentalisté následují Mé pokyny tak, jak jsem ti je předal. Buď ujištěna, že budeš-li dokonale následovat tuto cestu seberealizace, vysvobodíš se z hrozivého hmotného znečištění a nakonec Mne dosáhneš. Matko, ten, kdo nepoznal tuto cestu oddané služby, se nemůže osvobodit z koloběhu zrození a smrti.

Význam

Hmotná existence je plná nebezpečí, a je proto hrozivá. Kdo se z ní dokáže vymanit, zbaví se veškerého strachu a obav. Následováním cesty oddané služby, kterou popsal Pán Kapila, dosáhneme velmi snadno osvobození.