Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.10

Verš

kapila uvāca
mārgeṇānena mātas te
susevyenoditena me
āsthitena parāṁ kāṣṭhām
acirād avarotsyasi

Synonyma

kapilaḥ uvāca — Pán Kapila řekl; mārgeṇa — cestu; anena — tuto; mātaḥ — drahá matko; te — pro tebe; su-sevyena — snadné následovat; uditena — učil; me — Já; āsthitena — vykonávat; parām — nejvyšší; kāṣṭhām — cíl; acirāt — brzy; avarotsyasi — dosáhneš.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Drahá matko, cesta seberealizace, kterou jsem ti vyložil, je velice snadná. Můžeš se jí bez potíží věnovat, a tak budeš velice brzy osvobozena, dokonce i ve Svém současném těle.

Význam

Oddaná služba je tak dokonalá, že následováním a vykonáváním jejích pravidel a předpisů pod vedením duchovního mistra jsme okamžitě osvobozeni ze zajetí māyi. Jak praví tato sloka, dokonce i v současném těle. V jiných jógových postupech či v empirické filozofické spekulaci není nikdy jisté, zda jsme již na úrovni dokonalosti, nebo ne. Pokud se však věnujeme oddané službě s neoblomnou vírou v učení pravého duchovního mistra a následujeme pravidla a předpisy, máme jistotu, že budeme osvobozeni již v tomto těle. To potvrzuje i Śrīla Rūpa Gosvāmī ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu: īhā yasya harer dāsye — ten, jehož jediným záměrem je pod vedením duchovního mistra sloužit Nejvyššímu Pánu, je bez ohledu na své současné postavení jīvan-mukta, osvobozený již v tomto hmotném těle. V mysli začátečníka občas vyvstane pochybnost, zda duchovní mistr je či není osvobozenou duší a jak se to slučuje s jeho tělesnými činnostmi. Často ho k tomu vede tělesné nazírání na činnosti duchovního mistra. Osvobození ovšem znamená nevidět duchovního mistra na tělesné úrovni. V činnostech duchovního mistra je nutné vidět jejich duchovní význam. Jīvan-mukta sice vlastní hmotné tělo (které stále ještě má nějaké hmotné požadavky), ale jelikož je nepřetržitě zaměstnán ve službě Pánu, musíme ho přijímat jako osvobozenou osobnost.

Osvobození znamená nacházet se ve svém původním postavení. Jak praví Śrīmad-Bhāgavatam: muktir...svarūpena vyavasthitiḥ. Svarūpu, skutečnou totožnost živé bytosti, popsal Pán Caitanya takto: jīvera ’svarūpa' haya — kṛṣṇera ’nitya-dāsa' — skutečná totožnost živé bytosti je být věčným služebníkem Nejvyššího Pána. Ten, kdo je stoprocentně zaměstnán ve službě Pánu, je osvobozený. Zda někdo je či není osvobozený, zjistíme podle toho, do jaké míry se věnuje oddané službě. Ostatní příznaky nehrají žádnou roli.