Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.9

Verš

akalpaḥ svāṅga-ceṣṭāyāṁ
śakunta iva pañjare
tatra labdha-smṛtir daivāt
karma janma-śatodbhavam
smaran dīrgham anucchvāsaṁ
śarma kiṁ nāma vindate

Synonyma

akalpaḥ — není schopné; sva-aṅga — své údy; ceṣṭāyām — pohnout; śakuntaḥ — pták; iva — jako; pañjare — v kleci; tatra — tam; labdha-smṛtiḥ — když získá svoji paměť; daivāt — šťastným řízením osudu; karma — činnosti; janma-śata-udbhavam — ke kterým došlo během posledních sta životů; smaran — vzpomíná; dīrgham — po dlouhou dobu; anucchvāsam — vzdychá; śarma — klid mysli; kim — jak; nāma — tedy; vindate — může dosáhnout.

Překlad

Takto je dítě jako pták v kleci a nemůže se ani hnout. Má-li štěstí, dokáže si v té době vzpomenout na všechny nesnáze svých minulých sta životů a zoufale se rmoutí. Jak může v této situaci najít klid mysli?

Význam

Dítě může po narození zapomenout na potíže prožité ve svých minulých životech, ale když vyroste, má alespoň možnost pochopit ze čtení autorizovaných písem, jako je Śrīmad-Bhāgavatam, jak bolestivým mučením procházíme při zrození a smrti. Jestliže nevěříme v písma, pak je to něco jiného, ale máme-li důvěru v autoritativnost těchto popisů, musíme se připravovat na svobodu v příštím životě — to je možnost této lidské životní podoby. O tom, kdo si nebere ponaučení z těchto údajů o utrpení lidského života, se říká, že jednoznačně páchá sebevraždu. Je řečeno, že tato lidská životní podoba je jediným prostředkem k překonání nevědomosti māyi neboli hmotné existence. Toto lidské tělo představuje velice pevnou loď, je zde také zkušený kapitán neboli duchovní mistr a příkazy písem jsou jako příznivé větry. Pokud s veškerým tímto vybavením nepřekonáme oceán nevědomosti hmotné existence, pak všichni záměrně pácháme sebevraždu.