Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.10

Verš

ārabhya saptamān māsāl
labdha-bodho ’pi vepitaḥ
naikatrāste sūti-vātair
viṣṭhā-bhūr iva sodaraḥ

Synonyma

ārabhya — počínaje; saptamāt māsāt — od sedmého měsíce; labdha-bodhaḥ — obdařené vědomím; api — ačkoliv; vepitaḥ — zmítané; na — ne; ekatra — na jednom místě; āste — zůstává; sūti-vātaiḥ — větry přispívající k porodu; viṣṭhā-bhūḥ — červ; iva — jako; sa-udaraḥ — narozený ze stejného lůna.

Překlad

Dítětem, jež je od sedmého měsíce po početí obdařené vyvinutým vědomím, zmítají vzduchy, které během týdnů předcházejících porodu tlačí embryo směrem dolů. Nemůže zůstat na jednom místě, stejně jako červi zrození z téže špinavé břišní dutiny.

Význam

Na konci sedmého měsíce dítětem hýbou tělesné vzduchy a již nezůstává na stejném místě, neboť celý děložní systém před porodem slábne. Červy zde označuje slovo sodara, “zrození ze stejné matky”. Jelikož se dítě rodí z lůna matky a ve stejném lůně se kvašením rodí červi, dítě a červi jsou vlastně bratři. Vyvíjíme veliké úsilí, abychom ustanovili všeobecné bratrství mezi lidmi, ale měli bychom vzít v úvahu, že i červi jsou naši bratři, o jiných živých bytostech nemluvě. Náš zájem by se tedy měl týkat všech živých bytostí.