Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.25

Verš

arcādāv arcayet tāvad
īśvaraṁ māṁ sva-karma-kṛt
yāvan na veda sva-hṛdi
sarva-bhūteṣv avasthitam

Synonyma

arcā-ādau — počínaje uctíváním Božstva; arcayet — má uctívat; tāvat — tak dlouho; īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství; mām — Mě; sva — své; karma — předepsané povinnosti; kṛt — vykonávající; yāvat — dokud; na — ne; veda — realizuje; sva-hṛdi — ve svém srdci; sarva-bhūteṣu — ve všech živých bytostech; avasthitam — sídlící.

Překlad

Člověk má při vykonávání svých předepsaných povinností uctívat Božstvo Nejvyšší Osobnosti Božství, dokud nezrealizuje Moji přítomnost ve svém srdci a také v srdcích všech ostatních živých bytostí.

Význam

Uctívání Božstva Nejvyšší Osobnosti Božství je zde předepsáno i lidem, kteří pouze vykonávají své předepsané povinnosti. To se týká příslušníků čtyř společenských tříd (brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů) a čtyř āśramů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa). Člověk má uctívat Božstvo Pána, dokud nezačne vnímat Pánovu přítomnost v každé živé bytosti. Jinými slovy, nemá se spokojit s pouhým řádným vykonáváním svých povinností — musí realizovat svůj vztah a vztah všech ostatních živých bytostí k Nejvyšší Osobnosti Božství. Pokud toto nechápe, pak i když řádně plní své předepsané povinnosti, pouze se bezvýsledně namáhá.

Slovo sva-karma-kṛt je v tomto verši velice důležité. Označuje člověka zaměstnaného plněním svých předepsaných povinností. Není pravda, že kdo se stal oddaným Pána nebo kdo se zapojil do oddané služby, má zanechat svých povinností. Nikdo nemá být líný pod záminkou oddané služby. Oddanou službu je třeba vykonávat s ohledem na své předepsané povinnosti. Sva-karma-kṛt znamená, že každý má plnit povinnosti, které jsou pro něj předepsané, a nezanedbávat je.