Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.6

Verš

kardama uvāca
tuṣṭo ’ham adya tava mānavi mānadāyāḥ
śuśrūṣayā paramayā parayā ca bhaktyā
yo dehinām ayam atīva suhṛt sa deho
nāvekṣitaḥ samucitaḥ kṣapituṁ mad-arthe

Synonyma

kardamaḥ uvāca — velký mudrc Kardama řekl; tuṣṭaḥ — potěšen; aham — jsem; adya — dnes; tava — tebou; mānavi — ó dcero Manua; māna-dāyāḥ — která zasloužíš úctu; śuśrūṣayā — službou; paramayā — dokonalá; parayā — nejvyšší; ca — a; bhaktyā — oddaností; yaḥ — to, co; dehinām — vtělenému; ayam — toto; atīva — velice; suhṛt — drahé; saḥ — to; dehaḥ — tělo; na — ne; avekṣitaḥ — starala se o; samucitaḥ — náležitě; kṣapitum — vydávat; mat-arthe — pro mě.

Překlad

Kardama Muni řekl: Ó ctihodná dcero Svāyambhuvy Manua, jsem s tebou dnes velice spokojen pro tvoji velkou oddanost a dokonalou láskyplnou službu. Jelikož tělo je vtěleným bytostem velice drahé, žasnu nad tím, jak své tělo zanedbáváš, abys ho používala pro mě.

Význam

Zde je naznačeno, že tělo je člověku velice drahé, ale Devahūti byla svému manželovi tak věrná, že mu nejen sloužila s velkou oddaností, úslužností a úctou, ale navíc se ani nestarala o své zdraví. To je skutečná nesobecká služba. Vypadá to, že Devahūti neměla žádný smyslový požitek, ani se svým manželem, neboť jinak by se jí nezhoršovalo zdraví. Jednala tak, aby Kardamovi Munimu umožňovala věnovat se duchovním činnostem — neustále mu pomáhala a nestarala se o tělesné pohodlí. Povinností věrné a počestné ženy je pomáhat svému muži ve všech směrech, zvláště je-li zaměstnán činnostmi ve vědomí Kṛṣṇy. V tomto případě také manžel svoji manželku bohatě odměnil. Žena, která je manželkou obyčejného muže, to však nemůže očekávat.