Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.4-5

Verš

sa vai devarṣi-varyas tāṁ
mānavīṁ samanuvratām
daivād garīyasaḥ patyur
āśāsānāṁ mahāśiṣaḥ
kālena bhūyasā kṣāmāṁ
karśitāṁ vrata-caryayā
prema-gadgadayā vācā
pīḍitaḥ kṛpayābravīt

Synonyma

saḥ — on (Kardama); vai — jistě; deva-ṛṣi — z nebeských mudrců; varyaḥ — nejlepší; tām — jí; mānavīm — dcera Manua; samanuvratām — plně oddaná; daivāt — nežli prozřetelnost; garīyasaḥ — který byl větší; patyuḥ — od svého manžela; āśāsānām — očekávající; mahā-āśiṣaḥ — velká požehnání; kālena bhūyasā — po dlouhou dobu; kṣāmām — slabá; karśitām — vyzáblá; vrata-caryayā — z náboženského odříkání; prema — s láskou; gadgadayā — zajíkavým; vācā — hlasem; pīḍitaḥ — zaplavený; kṛpayā — soucitem; abravīt — řekl.

Překlad

Dcera Manua byla plně oddaná svému manželovi a pohlížela na něj, jakoby převyšoval prozřetelnost. Očekávala od něho proto velká požehnání. Sloužila mu po dlouhou dobu a zeslábla a zhubla svým zbožným odříkáním. Když Kardama, nejlepší z nebeských mudrců, viděl její stav, zaplavil ho soucit a promluvil k ní hlasem zalknutým velikou láskou.

Význam

Žena by měla patřit do stejné kategorie jako její muž. Musí být připravena následovat manželovy zásady, a potom bude jejich život šťastný. Je-li manžel oddaný a manželka materialistka, nemůže být doma klid. Žena musí znát sklony svého muže a být připravena ho následovat. V Mahābhāratě čteme, že když Gāndhārī zjistila, že její budoucí manžel Dhṛtarāṣṭra je slepý, okamžitě začala sama žít ve slepotě. Zavázala si oči a vystupovala jako slepá. Rozhodla se, že když je slepý její manžel, musí žít také jako slepá, neboť jinak by byla pyšná na své oči a snižovalo by to mužovo postavení. Slovo samanuvrata vyjadřuje, že povinností ženy je zvyknout si na podmínky, ve kterých žije její muž. Je-li manžel kvalifikovaný jako Kardama Muni, pak z následování jeho příkladu plyne samozřejmě velice dobrý výsledek. Ale i když manžel není tak velký oddaný, jako byl Kardama, povinností manželky je přizpůsobit se jeho mentalitě. Tím bude jejich manželský život velice šťastný. Je zde také uvedeno, že princezna Devahūti velice vyhubla z dodržování přísných slibů počestné ženy, a její manžel se nad ní proto slitoval. Věděl, že je dcerou velkého krále, a přesto mu slouží jako obyčejná žena. Tyto činnosti zhoršily její zdravotní stav a on se slitoval a oslovil ji následovně.