Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.11

Verš

tat pratīccha dvijāgryemāṁ
śraddhayopahṛtāṁ mayā
sarvātmanānurūpāṁ te
gṛhamedhiṣu karmasu

Synonyma

tat — proto; pratīccha — prosím přijmi; dvija-agrya — ó nejlepší z brāhmaṇů; imām — ji; śraddhayā — s důvěrou; upahṛtām — nabídnutou jako dar; mayā — mnou; sarva-ātmanā — po všech stránkách; anurūpām — vhodná; te — pro tebe; gṛha-medhiṣu — v domácnosti; karmasu — povinnosti.

Překlad

Proto tě prosím, abys ji přijal, ó nejlepší z brāhmaṇů, neboť ti ji s důvěrou nabízím. Po všech stránkách se hodí na to, aby se stala tvou manželkou a starala se o tvé domácí povinnosti.

Význam

Slova gṛhamedhiṣu karmasu znamenají “v domácích povinnostech”. Dále je zde použité slovo sarvātmanānurūpām. Význam těchto slov je takový, že manželka se má nejen vyrovnat svému manželovi věkem, charakterem a vlastnostmi, ale musí mu také pomáhat v jeho domácích povinnostech. Domácí povinností muže není uspokojovat své smysly, ale žít s manželkou a dětmi a zároveň dělat pokrok v duchovním životě. Ten, kdo tak nečiní, není hospodář, ale gṛhamedhī. V sanskrtské literatuře se používají dvě slova: jedno je gṛhastha a druhé je gṛhamedhī. Rozdíl mezi nimi je ten, že gṛhastha je rovněž āśram neboli duchovní stav, ale pokud člověk jako hospodář pouze uspokojuje své smysly, je gṛhamedhī. Přijmout manželku znamená pro gṛhamedhīho uspokojovat smysly, ale pro gṛhasthu je kvalifikovaná manželka všestrannou pomocnicí při rozvoji duchovních činností. Povinností manželky je starat se o domácnost; nikoliv soupeřit s manželem. Manželka mu má pomáhat, ale to může jedině tehdy, když se jí manžel zcela vyrovná věkem, charakterem a vlastnostmi.