Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.51

Verš

yo ’rkendv-agnīndra-vāyūnāṁ
yama-dharma-pracetasām
rūpāṇi sthāna ādhatse
tasmai śuklāya te namaḥ

Synonyma

yaḥ — ty, který; arka — Slunce; indu — Měsíce; agni — Agniho, boha ohně; indra — Indry, pána nebes; vāyūnām — Vāyua, boha větru; yama — Yamy, boha trestu; dharma — Dharmy, boha spravedlnosti; pracetasām — a Varuṇy, boha vod; rūpāṇi — podoby; sthāne — když je to nutné; ādhatse — bereš na sebe; tasmai — Jemu; śuklāya — Pánu Viṣṇuovi; te — tobě; namaḥ — poklony.

Překlad

Když je to nutné, přijímáš úlohu boha Slunce; boha Měsíce; Agniho, boha ohně; Indry, pána ráje; Vāyua, boha větru; Yamy, boha trestu; Dharmy, boha spravedlnosti, a Varuṇy, boha vládnoucího vodám. Uctivě se ti klaním, neboť nejsi nikdo jiný než Pán Viṣṇu!

Význam

Jelikož mudrc Kardama byl brāhmaṇa a Svāyambhuva byl kṣatriya, mudrc se nemusel králi klanět, protože byl ve vyšším společenském postavení nežli král. Přesto však Manuovi složil poklony, protože Manu, král a vládce, byl zástupcem Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán je předmětem úcty pro brāhmaṇu, kṣatriyu i śūdru. Jako zástupce Nejvyššího Pána si král zasloužil uctivé poklony od každého.