Skip to main content

Synonyma

arka
slunce — Bg. 11.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.52, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.7-11
sluneční koule — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.30
Slunce — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.51, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.2
spalujícího žáru slunce — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.17
jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.13-17, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.9
sluncí — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.1
který je jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.24
a sluncem — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.5
ó rostlino arkoŚrīmad-bhāgavatam 10.30.9
a jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.24
slunci — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.55, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.8-9
sluncem — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32
a slunce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.36
ó strome arkaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.32
arka-vat
jako Slunce. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38
jako slunce. — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.22
arka-kirīṭa-juṣṭaḥ
helmice zářící jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.20
arka-maṇḍalam
planeta Slunce — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.5
sahasra-arka
tisíc sluncí — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.16
arka-ābham
zářící jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.9
jāla-arka
slunečního světla procházejícího otvory v okenní síti — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.5
arka-sambhavaḥ
narozený bohu Slunce. — Śrīmad-bhāgavatam 9.12.2
arka-dṛk
zjevuješ se jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.50
arka-dhāmabhiḥ
vypadajícími jako sluneční světlo — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.29
arka-netra
oči zářící jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.15
arka-pakvam
potravu, která dozrála přirozeně díky slunečnímu svitu — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.18
arka-kara-āraktam
vypadající jako sluneční světlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.20
śarat-arka-jam
kvůli podzimnímu slunci — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.38
śarat-arka
podzimního slunce — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.42
arka-gabhastibhyaḥ
od slunečních paprsků — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.8
vāyu-arka-saṁyoga-vipākena
díky chemické reakci se vzduchem a slunečním světlem — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.20-21
arka-prabhavaḥ
výtvor slunce — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.33
arka-varcasā
zářícím jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.46
arka-śākhe
dvĕ vĕtve stromů arkaŚrīmad-bhāgavatam 10.72.37
kāma-arka-tapta-kumudinī
jako lilie rozpalující se sluncem chtivých tužeb — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.38