Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.38

Verš

kaśyapa uvāca
aprāyatyād ātmanas te
doṣān mauhūrtikād uta
man-nideśāticāreṇa
devānāṁ cātihelanāt

Synonyma

kaśyapaḥ uvāca — učený brāhmaṇa Kaśyapa řekl; aprāyatyāt — kvůli znečištění; ātmanaḥ — mysli; te — tvé; doṣāt — kvůli zneuctění; mauhūrtikāt — z hlediska času; uta — také; mat — moje; nideśa — pokyny; aticāreṇa — příliš jsi zanedbávala; devānām — polobohů; ca — také; atihelanāt — příliš málo sis všímala.

Překlad

Učený mudrc Kaśyapa řekl: Všechno bylo nepříznivé, protože tvoje mysl byla znečištěná, došlo ke zneuctění daného času, zanedbala jsi mé pokyny a nevšímala sis polobohů.

Význam

Aby se ve společnosti mohlo rodit dobré potomstvo, musí manžel následovat náboženské a usměrňující zásady a manželka musí být svému muži věrná. V Bhagavad-gītě (7.11) je řečeno, že pohlavní styk podle náboženských zásad je formou vědomí Kṛṣṇy. Dříve, než spolu manželé budou mít pohlavní styk, musí zvážit svoji mentální situaci, příslušný čas, pokyny manžela a požadavky polobohů. Podle zásad védské společnosti existuje určitá doba příznivá pro sex, která se nazývá doba pro garbhādhānu. Diti zanedbala všechny příkazy písem, a proto i když si velice přála mít dobré děti, manžel jí sdělil, že její děti nebudou na úrovni bráhmanských synů. Tento verš jasně dokazuje, že syn brāhmaṇy ještě nemusí být brāhmaṇou. Osobnosti, jako byl Rāvaṇa a Hiraṇyakaśipu, se sice narodily brāhmaṇům, ale nezískaly status brāhmaṇů, protože se jejich otcové neřídili předepsanými zásadami ohledně jejich narození. Takové děti se potom nazývají démoni nebo Rākṣasové. V předchozích věcích se kvůli nedisciplinovanému jednání narodil jeden nebo dva Rākṣasové, ale ve věku Kali neexistuje v sexuálním životě žádná disciplína. Jak se potom mohou rodit dobré děti? Nechtěné děti určitě nepřinesou společnosti štěstí, ale v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se mohou vypracovat na lidskou úroveň zpíváním svatého jména Boha. To je jedinečný dar Pána Caitanyi lidské společnosti.