Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.1

Verš

śrī-śuka uvāca
niśamya kauṣāraviṇopavarṇitāṁ
hareḥ kathāṁ kāraṇa-sūkarātmanaḥ
punaḥ sa papraccha tam udyatāñjalir
na cātitṛpto viduro dhṛta-vrataḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; niśamya — když vyslechl; kauṣāraviṇā — mudrcem Maitreyou; upavarṇitām — popsané; hareḥ — o Osobnosti Božství; kathām — vyprávění; kāraṇa — z důvodu vyzdvihnout Zemi; sūkara-ātmanaḥ — o inkarnaci kance; punaḥ — opět; saḥ — on; papraccha — tázal se; tam — jeho (Maitreyi); udyata-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; na — ne; ca — také; ati-tṛptaḥ — příliš uspokojen; viduraḥ — Vidura; dhṛta-vrataḥ — který složil slib.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Vidura, který složil svůj slib, slyšel od velkého mudrce Maitreyi o Pánově inkarnaci v podobě Varāhy, prosil ho se sepjatýma rukama, aby vyprávěl o dalších činnostech Pána, protože ještě zdaleka nebyl uspokojen.