Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.3

Verš

na yatra śravaṇādīni
rakṣo-ghnāni sva-karmasu
kurvanti sātvatāṁ bhartur
yātudhānyaś ca tatra hi

Synonyma

na — ne; yatra — tam, kde; śravaṇa-ādīni — činnosti v rámci bhakti-yogy, počínaje posloucháním a opěvováním; rakṣaḥ-ghnāni — zvuková vibrace, která odstraňuje veškeré nebezpečí a nepřátelské živly; sva-karmasu — pokud osoba koná svou předepsanou povinnost; kurvanti — tyto věci se provádějí; sātvatām bhartuḥ — ochránce oddaných; yātudhānyaḥ — rušivé prvky, nepřátelské živly; ca — také; tatra hi — tam jistě je.

Překlad

Můj milý králi, tam, kde lidé v jakémkoliv postavení plní své předepsané povinnosti oddané služby tím, že se věnují opěvování a poslouchání (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ), nemůže hrozit nebezpečí od nepřátelských živlů. Dokud tedy byl Nejvyšší Pán v Gokule osobně přítomný, bylo zbytečné dělat si o toto místo starosti.

Význam

Śukadeva Gosvāmī vyslovil tento verš proto, aby zmírnil úzkost Mahārāje Parīkṣita. Mahārāja Parīkṣit byl Kṛṣṇův oddaný, a proto byl poněkud rozrušen, když slyšel, že Pūtanā způsobovala v Gokule nepokoje. Śukadeva Gosvāmī ho tedy ujistil, že v Gokule žádné nebezpečí nehrozilo. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpíval: nāmāśraya kari' yatane tumi, thākaha āpana kāje. Tím se každému doporučuje vyhledat útočiště ve zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a nadále se věnovat svému zaměstnání. Tak nic neztratí a jeho zisk bude obrovský. Dokonce i z hmotného hlediska by měl každý začít zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, aby se zachránil před veškerým nebezpečím. Tento svět je plný nebezpečí (padaṁ padaṁ yad vipadām), a proto bychom měli zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, aby v naší rodině, společnosti, čtvrti a národě probíhalo vše hladce a bez nebezpečí.