Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.24

Verš

mocayām āsa nigaḍād
viśrabdhaḥ kanyakā-girā
devakīṁ vasudevaṁ ca
darśayann ātma-sauhṛdam

Synonyma

mocayām āsa — Kaṁsa je uvolnil; nigaḍāt — z jejich železných okovů; viśrabdhaḥ — s naprostou důvěrou; kanyakā-girā — ve slova bohyně Durgy; devakīm — vůči své sestře Devakī; vasudevam ca — a svému švagrovi Vasudevovi; darśayan — bezvýhradně projevující; ātma-sauhṛdam — svůj rodinný vztah.

Překlad

S naprostou důvěrou ve slova bohyně Durgy projevil Kaṁsa svou příbuzenskou náklonnost k Devakī a Vasudevovi tím, že jim ihned sundal železné okovy.