Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.23

Verš

kṣamadhvaṁ mama daurātmyaṁ
sādhavo dīna-vatsalāḥ
ity uktvāśru-mukhaḥ pādau
śyālaḥ svasror athāgrahīt

Synonyma

kṣamadhvam — prosím promiňte; mama — moje; daurātmyam — krutosti; sādhavaḥ — oba jste svaté osoby; dīna-vatsalāḥ — a jste velice laskaví k bídným ubožákům; iti uktvā — když toto řekl; aśru-mukhaḥ — s očima plnýma slz; pādau — nohy; śyālaḥ — jeho švagr Kaṁsa; svasraḥ — své sestry a švagra; atha — pak; agrahīt — uchopil.

Překlad

Kaṁsa prosil: “Moje milá sestro a milý švagře, oba jste svaté osoby, a proto prosím, buďte milostiví k ubožákovi, jako jsem já. Promiňte mi mé kruté činy.” Když to dořekl, padl Vasudevovi a Devakī k nohám s očima plnýma slz lítosti.

Význam

I když Kaṁsa mluvil velice pěkně o skutečném poznání, jeho minulé činy byly ohavné a kruté, a proto navíc prosil svou sestru a švagra o odpuštění ještě tak, že padl k jejich nohám a prohlásil se za velkého hříšníka.