Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.25

Verš

bhrātuḥ samanutaptasya
kṣānta-roṣā ca devakī
vyasṛjad vasudevaś ca
prahasya tam uvāca ha

Synonyma

bhrātuḥ — vůči svému bratru Kaṁsovi; samanutaptasya — díky jeho lítosti; kṣānta-roṣā — opustil ji hněv; ca — také; devakī — Kṛṣṇova matka, Devakī; vyasṛjat — upustil od; vasudevaḥ ca — Vasudeva také; prahasya — usmívající se; tam — Kaṁsovi; uvāca — řekl; ha — v minulosti.

Překlad

Když Devakī viděla, že její bratr se při vysvětlování událostí předurčených osudem skutečně kaje, opustil ji všechen hněv. I Vasudeva se přestal hněvat a s úsměvem Kaṁsovi řekl:

Význam

Devakī a Vasudeva byli oba vznešené osobnosti a přijali pravdu, kterou jim Kaṁsa předkládal-že vše je předem dáno osudem. Podle proroctví mělo Devakino osmé dítě Kaṁsu zabít. Vasudeva a Devakī tedy za všemi těmito událostmi viděli velký plán Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož se Pán již narodil v podobě lidského dítěte a byl v bezpečí v péči Yaśody, vše probíhalo podle plánu a nebylo třeba, aby dále chovali vůči Kaṁsovi zášť. Proto přijali jeho slova.