Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.13

Verš

athāgha-nāmābhyapatan mahāsuras
teṣāṁ sukha-krīḍana-vīkṣaṇākṣamaḥ
nityaṁ yad-antar nija-jīvitepsubhiḥ
pītāmṛtair apy amaraiḥ pratīkṣyate

Synonyma

atha — poté; agha-nāma — velice mocný démon jménem Agha; abhyapatat — objevil se tam; mahā-asuraḥ — velký, nesmírně mocný démon; teṣām — pasáčků; sukha-krīḍana — požitek z jejich transcendentálních zábav; vīkṣaṇa-akṣamaḥ — jelikož nemohl snést pohled na transcendentální štěstí pasáčků; nityam — neustále; yat-antaḥ — konec Aghāsurova života; nija-jīvita-īpsubhiḥ — aby žili neobtěžováni Aghāsurou; pīta-amṛtaiḥ api — přestože pili nektar každý den; amaraiḥ — polobohy; pratīkṣyate — byl také očekáván (i polobozi čekali na smrt velkého démona Aghāsury).

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, poté se tam objevil velký démon jménem Aghāsura, na jehož smrt čekali i polobozi. Polobozi pili nektar každý den, ale přesto měli z tohoto velkého démona strach, a čekali, kdy zemře. Tento démon nemohl snést transcendentální radost, kterou pasáčci v lese zažívali.

Význam

Můžeme se ptát, jak mohl nějaký démon narušit Kṛṣṇovy zábavy. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura na tuto otázku odpovídá, že transcendentální radost, kterou zažívali pasáčci, sice nebylo možné narušit, ale zároveň je pravda, že dokud by neukončili své rozmanité transcendentální radovánky, nemohli by sníst oběd. Proto se stalo, že když byl čas k jídlu, řízením yogamāyi se objevil Aghāsura, aby si chlapci na chvíli přestali hrát a najedli se. Rozmanitost je matkou požitku. Pasáčkové si nepřetržitě hráli, pak přestali a potom si užívali zase jiným způsobem. Proto každý den přicházel nějaký démon, který narušil jejich hru. Démon byl vždy usmrcen a pak se chlapci znovu věnovali svým transcendentálním zábavám.