Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.56

Verš

athāpy abhibhavanty enaṁ
naiva te ghora-darśanāḥ
jighāṁsayainam āsādya
naśyanty agnau pataṅgavat

Synonyma

atha api — ačkoliv přicházejí, aby napadli; abhibhavanti — jsou schopni zabít; enam — tohoto chlapce; na — ne; eva — jistě; te — oni všichni; ghora-darśanāḥ — s děsivým vzezřením; jighāṁsayā — ze zášti; enam — ke Kṛṣṇovi; āsādya — přicházející; naśyanti — jsou poraženi (smrt postihuje útočníka); agnau — v ohni; pataṅga-vat — jako můry.

Překlad

“I když Daityové, kteří představovali příčiny smrti, byli opravdu děsiví, tohoto chlapce Kṛṣṇu zahubit nedokázali. Naopak-jelikož přicházeli zabíjet nevinné chlapce, byli usmrceni sami, jen co se přiblížili. Dopadli jako můry útočící na oheň.”

Význam

Nanda Mahārāja nevinně uvažoval: “Možná, že tento chlapec Kṛṣṇa dříve všechny tyto démony zabil, a proto jsou v tomto životě Jeho nepřáteli a útočí na Něho. Ale Kṛṣṇa je oheň a oni jsou můry, a ve střetu mezi ohněm a můrami oheň vždy zvítězí.” Boj mezi démony a mocí Nejvyšší Osobnosti probíhá neustále. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (Bg. 4.8). Každý, kdo se vzpěčuje vládě Nejvyšší Osobnosti Božství, musí být zabíjen život za životem. Obyčejné živé bytosti podléhají zákonu karmy, ale Nejvyšší Osobnost Božství nad démony vždy vítězí.