Skip to main content

Synonyma

ghora-tamāt bhāvāt
od příšerných myšlenek, jak zabít svoji sestru — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.23
ghora-darśanaḥ
hrůzostrašného vzhledu — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.12
ghora-darśanā
hrozivě vypadající — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.23
ghora-darśanāḥ
s děsivým vzezřením — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.56
ghora-dṛṣṭīn
se strašlivýma očima — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.25
ghora
strašlivé, hrozné — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.26
hrůzostrašné — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.2
aktivní — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.26
hrozné — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.5
hrozivé — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.8
hrozných — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.226
řvoucím — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.181
hluboké rozpoložení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.78
ghora-tamā
hrůzostrašní — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.23
nejtemnější — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.26
su-mahā-ghora
děsivý a tísnivý — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.21
ghora-tamaḥ
dĕsivý — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.23
nanejvýš hrozivý — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.40
ghora-rūpā
strašidelného vzhledu — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.19
ghora-sattva
hrůzostrašnými tvory — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.19
ghora-saṅkalpāḥ
mající hrozivé touhy — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.7
ghora-rūpān
polobohy s hrozivými podobami — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.123
ghorā
příšerná — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.2
strašlivá Pūtanā — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.10