Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.29

Verš

tat tatrādyaiva yāsyāmaḥ
śakaṭān yuṅkta mā ciram
godhanāny agrato yāntu
bhavatāṁ yadi rocate

Synonyma

tat — proto; tatra — tam; adya eva — ještě dnes; yāsyāmaḥ — pojeďme; śakaṭān — všechny vozy; yuṅkta — připravme; ciram — neprodleně; go-dhanāni — všechny krávy; agrataḥ — vpředu; yāntu — nechť jdou; bhavatām — vám všem; yadi — jestliže; rocate — zamlouvá se to.

Překlad

“Proto vyjeďme okamžitě, ještě dnes. Již není na co čekat. Pokud souhlasíte s mým návrhem, připravme všechny volské povozy, nechme jít krávy před námi a vydejme se tam.”