Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.36

Verš

namaḥ parama-kalyāṇa
namaḥ parama-maṅgala
vāsudevāya śāntāya
yadūnāṁ pataye namaḥ

Synonyma

namaḥ — proto skládáme uctivé poklony; parama-kalyāṇa — Ty jsi svrchovaně příznivý; namaḥ — s úctou se Ti klaníme; parama-maṅgala — vše, co děláš, je dobré; vāsudevāya — původní Osobnosti Božství, Vāsudevovi; śāntāya — nejklidnějšímu; yadūnām — yaduovské dynastie; pataye — vládci; namaḥ — skládáme Ti uctivé poklony.

Překlad

“Ó svrchovaně příznivý Pane, s úctou se klaníme Tobě, který jsi nejvyšším dobrem. Ó slavný potomku a vládce yaduovské dynastie, ó synu Vasudevy, ó nejklidnější, klaníme se Tvým lotosovým nohám.”

Význam

Výraz parama-kalyāṇa je významný, neboť Kṛṣṇa se ve všech svých inkarnacích zjevuje proto, aby poskytl ochranu sādhuům (paritrāṇāya sādhūnām). Sādhuové, světci či oddaní, jsou neustále obtěžováni neoddanými a Kṛṣṇa se zjevuje ve svých inkarnacích, aby jim přinesl úlevu. To je Jeho prvořadý zájem. Když studujeme Kṛṣṇův život, zjišťujeme, že jeho velkou část strávil zabíjením jednoho démona za druhým.