Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.37

Verš

anujānīhi nau bhūmaṁs
tavānucara-kiṅkarau
darśanaṁ nau bhagavata
ṛṣer āsīd anugrahāt

Synonyma

anujānīhi — můžeme-li; nau — my; bhūman — ó největší vesmírná podobo; tava anucara-kiṅkarau — jelikož jsme služebníky Tvého nejdůvěrnějšího oddaného, Nārady Muniho; darśanam — vidět osobně; nau — nás; bhagavataḥ — Tebe, Nejvyšší Osobnosti Božství; ṛṣeḥ — velkého světce Nārady; āsīt — bylo (v podobě prokletí); anugrahāt — díky milosti.

Překlad

“Ó nejvyšší podobo, jsme vždy služebníky Tvých služebníků, zvláště Nārady Muniho. Dovol nám nyní odejít do svého domova. Jedině Nāradovou milostí jsme Tě mohli spatřit tváří v tvář.”

Význam

Nikdo nemůže poznat, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, dokud není vysvobozen či požehnán oddaným. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye. Podle tohoto verše z Bhagavad-gīty (7.3) je mnoho siddhů či yogīnů, kteří Kṛṣṇu nemohou poznat a jejich poznání o Něm je mylné. Pokud však člověk přijme útočiště u oddaného, který přichází v Nāradově parampaře (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ), pak je schopen pochopit, kdo je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto věku jsou propagovány mnohé pseudoinkarnace jen proto, že předvádějí nějaké triky, ale nikdo kromě osob, které slouží Nāradovi a jiným Kṛṣṇovým služebníkům, nedokáže poznat, kdo je Bůh a kdo není. To potvrzuje Narottama dāsa Ṭhākura. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra payeche kebā-nikdo není osvobozen z hmotného života, dokud nezíská přízeň vaiṣṇavy. Nikdy se nedozví, jaká je skutečnost, ať už pomocí spekulace nebo jakýchkoliv jiných tělesných či mentálních cviků.