Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.9

Verš

uttarovāca
pāhi pāhi mahā-yogin
deva-deva jagat-pate
nānyaṁ tvad abhayaṁ paśye
yatra mṛtyuḥ parasparam

Synonyma

uttarā uvāca — Uttarā řekla; pāhi pāhi — zachraň, zachraň; mahā-yogin — největší mystiku; deva-deva — uctívaný uctívanými; jagat-pate — ó Pane vesmíru; na — ne; anyam — nikdo jiný; tvat — nežli Ty; abhayam — nebojácný; paśye — vidím; yatra — tam, kde je; mṛtyuḥ — smrt; parasparam — ve světě duality.

Překlad

Uttarā řekla: Ó Pane pánů, Pane vesmíru! Jsi největší ze všech mystiků. Prosím, ochraň mě, protože nikdo jiný v tomto světě duality mě nemůže spasit ze spárů smrti.

Význam

Tento hmotný svět je oproti jednotě v absolutní oblasti světem duality. Svět duality je složený z hmoty a ducha, kdežto absolutní svět je zcela duchovní, bez náznaku hmotných vlastností. V duálním světě se každý falešně pokouší být pánem světa, kdežto v absolutním světě je Pán absolutním Pánem a všichni ostatní jsou Jeho absolutními služebníky. Ve světě duality každý závidí všem ostatním, a smrt je díky duální existenci hmoty a ducha nevyhnutelná. Pán jediný může poskytnout útočiště před strachem pro odevzdanou duši. Nikdo se nemůže v hmotném světě zachránit před krutou smrtí, aniž by se odevzdal u lotosových nohou Pána.