Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.10

Verš

abhidravati mām īśa
śaras taptāyaso vibho
kāmaṁ dahatu māṁ nātha
mā me garbho nipātyatām

Synonyma

abhidravati — přilétá k; mām — mně; īśa — ó Pane; śaraḥ — šíp; tapta — žhavý; ayasaḥ — železný; vibho — ó veliký; kāmam — touha; dahatu — nechť spálí; mām — mě; nātha — ó ochránče; — ne; me — mé; garbhaḥ — embryo; nipātyatām — je potracené.

Překlad

Ó můj Pane, jsi všemocný. Ohromnou rychlostí se ke mně přibližuje žhnoucí železný šíp. Můj Pane, mě samotnou ať spálí, jestli si to přeješ, ale ať prosím nespálí a nepotratí mé embryo. Prokaž mi prosím tuto laskavost, můj Pane.

Význam

Toto se odehrálo po smrti Abhimanyua, manžela Uttary. Uttarā, vdova po Abhimanyuovi, mohla následovat svého manžela, ale jelikož byla těhotná a Mahārāja Parīkṣit, velký oddaný Pána, byl v jejím lůně, byla zodpovědná za jeho ochranu. Matka dítěte má velikou zodpovědnost, aby poskytla dítěti veškerou ochranu, a Uttarā se proto neostýchala jít přímo za Pánem Kṛṣṇou. Uttarā byla dcerou velikého krále, manželkou velikého hrdiny a žákyní velikého oddaného, a později se také stala matkou dobrého krále. Dostalo se jí štěstí po všech stránkách.