Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.49

Verš

bāla-dvija-suhṛn-mitra-
pitṛ-bhrātṛ-guru-druhaḥ
na me syān nirayān mokṣo
hy api varṣāyutāyutaiḥ

Synonyma

bāla — chlapci; dvi-ja — dvojzrození; suhṛt — příznivci; mitra — přátelé; pitṛ — rodiče; bhrātṛ — bratři; guru — učitelé; druhaḥ — ten, kdo zabil; na — nikdy; me — mé; syāt — bude; nirayāt — z pekla; mokṣaḥ — osvobození; hi — jistě; api — ačkoliv; varṣa — léta; ayuta — milióny; āyutaiḥ — po přidání.

Překlad

Zabil jsem mnoho chlapců, brāhmaṇů, příznivců, přátel, rodičů, učitelů a bratrů. I kdybych žil milióny let, nic mě nezachrání před peklem, které mě za všechny tyto hříchy čeká.

Význam

Kdykoliv nastane válka, s jistotou bude pobito mnoho nevinných živých bytostí jako chlapců, brāhmaṇů a žen. Zabít někoho takového se pokládá za největší hřích. To všechno jsou nevinná stvoření a jejich zabití písma zakazují za všech okolností. Mahārāja Yudhiṣṭhira si byl vědom tohoto masakru. Zároveň byli na obou stranách přátelé, rodiče a učitelé, a ti všichni byli také zabiti. Bylo pro něho hrůzou pomyslet na toto zabíjení, a soudil proto, že bude pobývat v pekle milióny a bilióny let.