Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.48

Verš

aho me paśyatājñānaṁ
hṛdi rūḍhaṁ durātmanaḥ
pārakyasyaiva dehasya
bahvyo me ’kṣauhiṇīr hatāḥ

Synonyma

aho — ó; me — moje; paśyata — pohleď; ajñānam — nevědomost; hṛdi — v srdci; rūḍham — umístěný v; durātmanaḥ — hříšného; pārakyasya — určeného pro druhé; eva — jistě; dehasya — těla; bahvyaḥ — mnoho a mnoho; me — mnou; akṣauhiṇīḥ — střetnutím dvou vojenských jednotek; hatāḥ — zabito.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira řekl: Ach, můj nešťastný osud! Jsem ten nejhříšnější člověk! Pohleď na mé srdce, kolik je v něm nevědomosti! Toto tělo, které je nakonec určené pro druhé, zabilo mnoho a mnoho šiků bojovníků.

Význam

Vojenská jednotka akṣauhiṇī se skládá z 21 870 válečných vozů, 21 870 slonů, 109 650 pěších bojovníků a 65 600 jezdců. A v bitvě na Kurukṣetře bylo zabito mnoho akṣauhiṇī. Mahārāja Yudhiṣṭhira, nejzbožnější král světa, na sebe bral zodpovědnost za zabití takového obrovského množství živých bytostí, protože důvodem k bitvě bylo, aby on mohl zasednout zpátky na trůn. Toto tělo je konec konců určeno pro druhé. Dokud je v něm život, má tělo sloužit ostatním, a je-li mrtvé, pak má být potravou psů a šakalů nebo červů. Král litoval, že kvůli tak dočasnému tělu se odehrál tak veliký masakr.