Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.50

Verš

naino rājñaḥ prajā-bhartur
dharma-yuddhe vadho dviṣām
iti me na tu bodhāya
kalpate śāsanaṁ vacaḥ

Synonyma

na — nikdy; enaḥ — hříchy; rājñaḥ — krále; prajā-bhartuḥ — toho, jehož starostí je péče o blaho občanů; dharma — pro spravedlivý cíl; yuddhe — v boji; vadhaḥ — zabíjení; dviṣām — nepřátel; iti — to vše; me — pro mne; na — nikdy; tu — ale; bodhāya — pro uspokojení; kalpate — jsou určeni vládnout; śāsanam — příkaz; vacaḥ — slova.

Překlad

Není hříchem, když král zabíjí pro spravedlivou věc v zájmu blaha svých občanů. Ale toto pravidlo se v mém případě nedá použít.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira uvažoval takto: neměl žádné místo ve vládě — království vedl Duryodhana a o všechny obyvatele bylo dobře postaráno a tolik živých bytostí bylo zabito jenom kvůli jeho osobnímu zájmu získat království z Duryodhanových rukou. Jelikož k zabíjení nedošlo v rámci správy státu, ale pro jeho vlastní povýšení, bral zodpovědnost za všechny hříchy na sebe.