Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.12

Verš

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na cārpitaṁ karma yad apy akāraṇam

Synonyma

naiṣkarmyam — seberealizace osvobození od reakcí plodonosné činnosti; api — přesto; acyuta — ten, který nikdy nepoklesne; bhāva — pojetí; varjitam — bez; na — ne; śobhate — vypadá dobře; jñānam — transcendentální poznání; alam — postupně; nirañjanam — oproštěn od označení; kutaḥ — kde je; punaḥ — znovu; śaśvat — stále; abhadram — nepříznivé; īśvare — Pánovi; na — ne; ca — a; arpitam — nabízené; karma — plodonosné činnosti; yat api — co; akāraṇam — neplodonosné.

Překlad

Poznání o seberealizaci, i když je oproštěné od hmotných sklonů, nevypadá dobře, chybí-li v něm pojetí Neomylného (Boha). Jaký prospěch lze tedy získat z plodonosných činností, které jsou od samotného počátku zdrojem utrpení a mají pomíjivou povahu, pokud nejsou využity v oddané službě Pánu?

Význam

Podle předcházejících výroků je zavrženíhodná nejen všední literatura, která neoslavuje Pána, ale i védská písma a spekulace o neosobním Brahmanu, které nepojednávají o oddané službě. Je-li z tohoto důvodu zavržena spekulace o neosobním Brahmanu, lze si snadno představit, jaký význam má obyčejná plodonosná práce, jestliže není zaměřena na dosažení cíle oddané služby. Spekulativní poznání a plodonosné činnosti nevedou k dokonalosti. Plodonosná práce, kterou se zabývá téměř každý, je nepřetržitým zdrojem strastí od začátku až do konce. Skutečně plodná může být práce jedině tehdy, když napomáhá oddané službě Pánu. Rovněž Bhagavad-gītā potvrzuje, že výsledky plodonosné práce lze buď obětovat Pánu, a nebo že vedou k hmotnému otroctví. Pán, Osobnost Božství, je jediným oprávněným uživatelem plodů veškeré práce. Jakmile tyto plody užívají živé bytosti pro uspokojení svých smyslů, stanou se bezprostředním zdrojem nesnází.