Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.7

Verš

nānudveṣṭi kaliṁ samrāṭ
sāraṅga iva sāra-bhuk
kuśalāny āśu siddhyanti
netarāṇi kṛtāni yat

Synonyma

na — vůbec ne; anudveṣṭi — závistivý; kalim — vůči osobnosti Kaliho; samrāṭ — panovník; sāram-ga — realisté, jako včely; iva — jako; sāra-bhuk — ten, kdo přijímá podstatu; kuśalāni — příznivé předměty; āśu — okamžitě; siddhyanti — mají úspěch; na — ne; itarāṇi — které jsou nepříznivé; kṛtāni — vykonány; yat — nakolik.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit byl realista, stejně jako včely, které přijímají pouze esenci (květiny). Velmi dobře věděl, že v tomto věku Kali přinášejí příznivé věci své dobré účinky okamžitě, zatímco nepříznivé činy musí být skutečně vykonány (aby přinesly účinky). Proto Kalimu nikdy nezáviděl.

Význam

Věk Kali je nazýván pokleslým věkem. Jelikož jsou živé bytosti v tomto pokleslém věku ve špatné situaci, Nejvyšší Pán jim dal určité zvláštní výhody. Vůlí Pána se živá bytost nestává obětí hříšného činu do té doby, dokud čin není skutečně vykonán. V jiných věcích se člověk stával obětí hříchu už tím, že na vykonání takového činu myslel. Na druhou stranu získává živá bytost v tomto věku výsledky zbožných činů už tehdy, když na ně myslí. Mahārāja Parīkṣit, který byl milostí Pána velice vzdělaným a zkušeným králem, necítil vůči Kalimu žádnou zbytečnou závist, protože mu nehodlal dát žádnou příležitost k vykonávání hříšných činů. Chránil své obyvatele před hříšnými činy věku Kali a zároveň poskytl věku Kali vše potřebné k životu tím, že mu vyhradil určitá zvláštní místa. Na konci Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že i přes veškeré zločiny a hříchy osobnosti Kaliho má věk Kali přesto jednu velkou výhodu. Spasení lze dosáhnout pouhým zpíváním svatého jména Pána. Mahārāja Parīkṣit proto organizovaně šířil zpívání Pánova svatého jména, a tak zachránil občany ze spárů Kaliho. Pouze díky této výhodě někdy velcí mudrci věk Kali oslavují. Ve Vedách je také řečeno, že rozmlouváním o činnostech Pána Kṛṣṇy se člověk může zbavit všech nevýhod věku Kali. Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je rovněž řečeno, že přednášení Śrīmad-Bhāgavatamu okamžitě uvězní Nejvyššího Pána v našem srdci. To jsou některé z velkých výhod věku Kali a Mahārāja Parīkṣit jich všech využil a jako ctihodný vaiṣṇava si o věku Kali nemyslel nic špatného.