Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.8

Verš

kiṁ nu bāleṣu śūreṇa
kalinā dhīra-bhīruṇā
apramattaḥ pramatteṣu
yo vṛko nṛṣu vartate

Synonyma

kim — co; nu — může být; bāleṣu — mezi méně inteligentními osobami; śūreṇa — mocnou; kalinā — osobností Kaliho; dhīra — sebeovládnutý; bhīruṇā — tím, kdo má strach z; apramattaḥ — ten, kdo je starostlivý; pramatteṣu — mezi lehkomyslnými; yaḥ — ten, který; vṛkaḥ — tygr; nṛṣu — mezi muži; vartate — existuje.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit uvažoval, že méně inteligentní lidé mohou pokládat osobnost Kaliho za velice mocnou, ale že ti, kteří jsou sebeovládnutí, se nemají čeho bát. Král byl mocný jako tygr a dobře se postaral o pošetilé, lehkomyslné osoby.

Význam

Lidé neoddaní Pánu jsou lehkomyslní a neinteligentní. Nikdo se nemůže stát oddaným Pána, pokud není skutečně inteligentní. Ti, kteří nejsou oddanými Pána, podlehnou činnostem Kaliho. Ve společnosti není možné nastolit zdravější podmínky do té doby, dokud nebudeme připraveni jednat způsobem, jakým jednal Mahārāja Parīkṣit, to znamená propagovat mezi obyčejnými lidmi oddanou službu Pánu.