Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.9

Verš

upavarṇitam etad vaḥ
puṇyaṁ pārīkṣitaṁ mayā
vāsudeva-kathopetam
ākhyānaṁ yad apṛcchata

Synonyma

upavarṇitam — popsal téměř vše; etat — to vše; vaḥ — vám; puṇyam — zbožný; pārīkṣitam — o Mahārājovi Parīkṣitovi; mayā — já; vāsudeva — o Pánu Kṛṣṇovi; kathā — vyprávění; upetam — ve spojitosti s; ākhyānam — výroky; yat — jak; apṛcchata — jste se mě ptali.

Překlad

Ó mudrci, nyní jsem vám podle vašich otázek popsal téměř vše o Pánu Kṛṣṇovi, co má spojitost s příběhem zbožného Mahārāje Parīkṣita.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam podává historický přehled činností Pána, a činy Pána se vždy odehrávají ve spojitosti s Jeho oddanými. Příběhy oddaných a skutky Pána se prolínají a jsou na stejné úrovni. Oddaní Pána uctívají činnosti Pána i činnosti Jeho čistých oddaných stejně, neboť jsou všechny transcendentální.