Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6

Verš

yasminn ahani yarhy eva
bhagavān utsasarja gām
tadaivehānuvṛtto ’sāv
adharma-prabhavaḥ kaliḥ

Synonyma

yasmin — v onen; ahani — den; yarhi eva — v tu chvíli; bhagavān — Osobnost Božství; utsasarja — opustil; gām — Zemi; tadā — tehdy; eva — jistě; iha — v tomto světě; anuvṛttaḥ — následoval; asau — on; adharma — bezbožnost; prabhavaḥ — zvyšující; kaliḥ — zosobnění hádky.

Překlad

Právě toho dne a v tu chvíli, kdy Osobnost Božství Pán Śrī Kṛṣṇa opustil Zemi, přišel na tento svět Kali, zosobnění hádky, který podněcuje všemožné bezbožné činnosti.

Význam

Pán je totožný se Svým svatým jménem, vlastnostmi atd. Za přítomnosti Osobnosti Božství nemohl Kali na Zemi vstoupit, a stejně tak nemá příležitost ani tam, kde se opěvují svatá jména, vlastnosti atd. Nejvyšší Osobnosti Božství. To je způsob, jak vyhnat Kaliho ze světa. Modernizovaná lidská společnost dosahuje velkých pokroků v hmotné vědě a vynalezla rádio, které dokáže šířit vzduchem zvuk. Pokud tedy stát bude namísto těchto zvuků šířit transcendentální zvuk svatého jména, slávy a činností Pána, jak to předepisuje Bhagavad-gītā či Śrīmad-Bhāgavatam, pak se vytvoří příznivá situace, na světě budou znovu ustaveny zásady náboženství a vládní činitelé, kteří tak úzkostlivě chtějí svět zbavit mravního úpadku, dosáhnou úspěchu. Nic není špatné, pokud je to náležitě použito ve službě Pánu.