Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.33

Verš

na vartitavyaṁ tad adharma-bandho
dharmeṇa satyena ca vartitavye
brahmāvarte yatra yajanti yajñair
yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ

Synonyma

na — ne; vartitavyam — zasluhuješ si zůstat; tat — proto; adharma — bezbožnost; bandho — přítel; dharmeṇa — s náboženstvím; satyena — s pravdou; ca — také; vartitavye — umístěné v; brahma-āvarte — místo, kde se vykonává oběť; yatra — kde; yajanti — řádně vykonávají; yajñaiḥ — oběti neboli oddanou službu; yajña-īśvaram — Nejvyššímu Pánovi, Osobnosti Božství; yajña — oběť; vitāna — šířící se; vijñāḥ — odborníci.

Překlad

Proto si, ó příteli bezbožnosti, nezasluhuješ zůstat na místě, kde odborníci vykonávají pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství oběti, které jsou v souladu s pravdou a náboženskými zásadami.

Význam

Yajñeśvara neboli Nejvyšší Osobnost Božství je příjemcem všech obětí a obřadů. Písma předepisují různé obřady pro různé věky. Oběť znamená přijmout svrchovanost Pána a s tím vykonávat činy, které mohou Pána ve všech ohledech upokojit. Ateisté nevěří v existenci Boha a nevykonávají žádnou oběť pro Jeho uspokojení. Každé místo nebo země, kde je přijímána svrchovanost Pána a vykonávají se oběti, se nazývá brahmāvarta. Existují různé země v různých částech světa a každá jednotlivá země může mít předepsaný jiný druh oběti pro potěšení Nejvyššího Pána, ale ústředním bodem veškeré snahy potěšit Ho je jedna věc, kterou uvádí Bhāgavatam, a to je pravdivost. Pravdivost je základním principem náboženství a konečným cílem všech náboženství je uspokojit Pána. V tomto věku Kali je obecně předepsanou obětí saṅkīrtana-yajña. Takové je mínění odborníků, kteří vědí, jak šířit proces yajñi. Pán Caitanya kázal tuto metodu yajñi a z tohoto verše Bhāgavatamu je vidět, že obětní metodu saṅkīrtana-yajñi lze vykonávat kdekoliv, vyhnat tak osobnost Kaliho, a zachránit lidskou společnost před neblahými vlivy tohoto věku.