Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.32

Verš

tvāṁ vartamānaṁ nara-deva-deheṣv
anupravṛtto ’yam adharma-pūgaḥ
lobho ’nṛtaṁ cauryam anāryam aṁho
jyeṣṭhā ca māyā kalahaś ca dambhaḥ

Synonyma

tvām — ty; vartamānam — dokud jsi přítomný; nara-deva — bohočlověk nebo král; deheṣu — v těle; anupravṛttaḥ — nastávající všude; ayam — tyto všechny; adharma — principy bezbožnosti; pūgaḥ — masově; lobhaḥ — chamtivost; anṛtam — faleš; cauryam — lupičství; anāryam — nezdvořilost; aṁhaḥ — věrolomnost; jyeṣṭhā — neštěstí; ca — a; māyā — podvádění; kalahaḥ — hádky; ca — a; dambhaḥ — domýšlivost.

Překlad

Pokud se osobnosti Kaliho, bezbožnosti, dovolí jednat jako bohočlověk neboli panovník, budou se jistě šířit zásady bezbožnosti jako je chamtivost, faleš, lupičství, nezdvořilost, věrolomnost, neštěstí, podvádění, hádky a domýšlivost.

Význam

Zásady náboženství, o kterých jsme mluvili — odříkání, čistotu, milostivost a pravdivost — může dodržovat stoupenec jakékoliv víry. Nikdo nemusí přecházet od hinduismu k mohamedánství a od mohamedánství ke křesťanství nebo k nějaké jiné víře, stát se tak odpadlíkem a nedodržovat náboženské zásady. Náboženství Bhāgavatamu nabádá k dodržování zásad náboženství. Zásady náboženství nejsou dogmata nebo usměrňující pravidla jedné určité víry. Taková pravidla se mohou lišit podle času a místa. Je však třeba vidět, zda se dosahuje cílů náboženství. Lpět na dogmatech a pravidlech bez dosažení skutečných zásad není dobré. Bezbožný stát může být nestranný vůči určitému druhu víry, ale nemůže být lhostejný vůči výše uvedeným náboženským zásadám. Ve věku Kali však panovníci budou k těmto náboženským zásadám lhostejní, a proto se pod jejich záštitou přirozeně vynoří protivníci náboženských zásad jako je chamtivost, faleš, podvádění a krádeže, a propaganda hlasitě volající po zastavení mravního úpadku ve státě tedy nebude mít žádný smysl.