Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.24

Verš

idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ
vasundhare yena vikarśitāsi
kālena vā te balināṁ balīyasā
surārcitaṁ kiṁ hṛtam amba saubhagam

Synonyma

idam — toto; mama — mi; ācakṣva — laskavě sděl; tava — tvé; ādhimūlam — hlavní příčinu tvého utrpení; vasundhare — ó ty, která oplýváš vším bohatstvím; yena — kterou; vikarśitā asi — tolik zesláblá; kālena — vlivem času; — nebo; te — tvé; balinām — velice mocné; balīyasā — mocnější; sura-arcitam — uctívané polobohy; kim — zdali; hṛtam — odebrané; amba — matko; saubhagam — štěstí.

Překlad

Matko, jsi oceánem všeho bohatství. Prosím, sděl mi hlavní důvod svého trápení, ze kterého jsi tolik zeslábla. Myslím, že mocný vliv času, který přemáhá i ty nejmocnější, ti nejspíš silou vzal všechno štěstí, kterému se klaněli i polobozi.

Význam

Milostí Pána je každá planeta stvořena se vším potřebným ke své existenci. Nejenže je tedy tato Země vybavena vším bohatstvím pro život svých obyvatel, ale když na ni Pán sestoupí, celá Země rozkvete takovým bohatstvím, že ji uctívají i obyvatelé nebes. Vůlí Pána se však celá Země může také ihned změnit. Pán může Svojí vůlí učinit i změnit cokoliv jak se Mu zlíbí, a nikdo si tedy o sobě nemá myslet, že je soběstačný nebo nezávislý na Pánu.