Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.25

Verš

dharaṇy uvāca
bhavān hi veda tat sarvaṁ
yan māṁ dharmānupṛcchasi
caturbhir vartase yena
pādair loka-sukhāvahaiḥ

Synonyma

dharaṇī uvāca — matka Země odpověděla; bhavān — ty; hi — jistě; veda — znáš; tat sarvam — vše, na co ses mě tázal; yat — to; mām — ode mne; dharma — ó osobnosti náboženských zásad; anupṛcchasi — ptal ses mě popořadě; caturbhiḥ — na čtyřech; vartase — existuješ; yena — jimiž; pādaiḥ — nohama; loka — na každé planetě; sukha-āvahaiḥ — zvětšování štěstí.

Překlad

Božstvo Země (v podobě krávy) takto odpovědělo osobnosti náboženských zásad (v podobě býka): Ó Dharmo, vše, na co ses mě tázal, se dozvíš. Pokusím se ti na všechny otázky odpovědět. Také jsi kdysi stál na čtyřech nohou a milostí Pána jsi zvětšoval štěstí po celém vesmíru.

Význam

Zásady náboženství stanovil Samotný Pán a exekutorem těchto zákonů je Dharmarāja neboli Yamarāja. Tyto zásady fungovaly plně ve věku Satya-yuga, v Tretā-yuze jsou omezeny o jednu čtvrtinu, ve Dvāpara-yuze jsou omezeny na polovinu a v Kali-yuze jsou omezeny na jednu čtvrtinu, postupně klesají k nulovému bodu, a pak nastává zničení. Štěstí na světě je úměrné tomu, jak se dodržují náboženské zásady, individuálně či kolektivně. Skutečnou chrabrostí je dodržovat tyto zásady i přes veškeré těžkosti. Tak může být člověk během celého života šťastný a nakonec se vrátit k Bohu.