Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5

Verš

nimittāny atyariṣṭāni
kāle tv anugate nṛṇām
lobhādy-adharma-prakṛtiṁ
dṛṣṭvovācānujaṁ nṛpaḥ

Synonyma

nimittāni — příčiny; ati — velice vážné; ariṣṭāni — špatná znamení; kāle — postupem času; tu — ale; anugate — ubíhající; nṛṇām — lidstva celkově; lobha-ādi — jako je chamtivost; adharma — bezbožné; prakṛtim — zvyky; dṛṣṭvā — když sledoval; uvāca — řekl; anujam — mladšímu bratrovi; nṛpaḥ — král.

Překlad

S postupem doby si lidé zvykli na chamtivost, hněv, pýchu atd. Mahārāja Yudhiṣṭhira, který sledoval všechna tato špatná znamení, promluvil ke svému mladšímu bratrovi.

Význam

Zbožného krále, jakým byl Mahārāja Yudhiṣṭhira, okamžitě zneklidnilo, když se ve společnosti objevily nelidské příznaky jako chamtivost, hněv, bezbožnost a pokrytectví. Z tohoto výroku je patrné, že všechny tyto příznaky degradované společnosti byly lidem té doby neznámé a byly pro ně překvapující, začali se s nimi setkávat až s příchodem Kali-yugy, věku svárů.