Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.26

Verš

śūro mātāmahaḥ kaccit
svasty āste vātha māriṣaḥ
mātulaḥ sānujaḥ kaccit
kuśaly ānakadundubhiḥ

Synonyma

śūraḥ — Śūrasena; mātāmahaḥ — děd z matčiny strany; kaccit — zdali; svasti — v dobrém; āste — tráví své dny; — nebo; atha — tedy; māriṣaḥ — vážený; mātulaḥ — strýc z matčiny strany; sa-anujaḥ — se svými mladšími bratry; kaccit — zdali; kuśalī — v pořádku; ānaka-dundubhiḥ — Vasudeva.

Překlad

Je můj vážený děd Śūrasena šťastný? A daří se dobře mému strýci z matčiny strany, Vasudevovi, a jeho mladším bratrům?