Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.27

Verš

sapta sva-sāras tat-patnyo
mātulānyaḥ sahātmajāḥ
āsate sasnuṣāḥ kṣemaṁ
devakī-pramukhāḥ svayam

Synonyma

sapta — sedm; sva-sāraḥ — vlastní sestry; tat-patnyaḥ — jeho manželky; mātulānyaḥ — tety z matčiny strany; saha — spolu s; ātma-jāḥ — synové a vnuci; āsate — jsou všichni; sasnuṣāḥ — s jejich snachami; kṣemam — štěstí; devakī — Devakī; pramukhāḥ — vedené; svayam — osobně.

Překlad

Všech jeho sedm manželek vedených Devakī jsou sestry. Jsou všechny šťastné i se svými syny a snachami?