Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.24

Verš

sa vā ayaṁ sakhy anugīta-sat-katho
vedeṣu guhyeṣu ca guhya-vādibhiḥ
ya eka īśo jagad-ātma-līlayā
sṛjaty avaty atti na tatra sajjate

Synonyma

saḥ — On; vai — též; ayam — toto; sakhi — ó mé přítelkyně; anugīta — popsán; sat-kathaḥ — vznešené zábavy; vedeṣu — ve védských písmech; guhyeṣu — důvěrně; ca — a také; guhya-vādibhiḥ — důvěrnými oddanými; yaḥ — ten, kdo; ekaḥ — jen jeden; īśaḥ — svrchovaný vládce; jagat — úplného stvoření; ātma — Nadduše; līlayā — projevením zábav; sṛjati — tvoří; avati atti — také udržuje a ničí; na — nikdy; tatra — tam; sajjate — bude k tomu připoutaný.

Překlad

Ó drahé přítelkyně, zde je týž Pán, Osobnost Božství, Jehož přitažlivé a důvěrné zábavy popsali Jeho velcí oddaní v důvěrných pasážích védské literatury. Pouze On tvoří, udržuje a ničí hmotný svět a zároveň zůstává neovlivněný.

Význam

Jak uvádí Bhagavad-gītā, všechna védská písma oslavují velikost Pána Śrī Kṛṣṇy. Totéž zde potvrzuje Bhāgavatam. Vedy se expandují do mnoha větví a oddílů prostřednictvím velkých oddaných a zplnomocněných inkarnací Pána jako jsou Vyāsa, Nārada, Śukadeva Gosvāmī, Kumārové, Kapila, Prahlāda, Janaka, Bali a Yamarāja, ale Śrīmad-Bhāgavatam především popisuje důvěrnou stránku Jeho činností ústy důvěrného oddaného Śukadeva Gosvāmīho. Ve Vedānta-sūtrách či Upaniṣadách jsou pouze náznaky důvěrné části Jeho zábav. Védská písma jako jsou Upaniṣady Pána výrazně odlišují od světských představ o Jeho existenci. Jelikož Jeho totožnost je plně duchovní, Jeho podoba, jméno, vlastnosti, příslušenství atd. byly důsledně odlišeny od hmoty. Méně inteligentní lidé to někdy mylně pochopí tak, že Pán je neosobní, ale On je ve skutečnosti Nejvyšší Osoba, Bhagavān, a Jeho částečným zastoupením jsou Paramātmā a neosobní Brahman.