Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.25

Verš

yadā hy adharmeṇa tamo-dhiyo nṛpā
jīvanti tatraiṣa hi sattvataḥ kila
dhatte bhagaṁ satyam ṛtaṁ dayāṁ yaśo
bhavāya rūpāṇi dadhad yuge yuge

Synonyma

yadā — kdykoliv; hi — dozajista; adharmeṇa — proti Boží vůli; tamaḥ-dhiyaḥ — osoby v nejnižších hmotných kvalitách; nṛpāḥ — králové a vládci; jīvanti — žijí jako zvířata; tatra — tehdy; eṣaḥ — On; hi — pouze; sattvataḥ — transcendentální; kila — jistě; dhatte — projevuje; bhagam — nejvyšší moc; satyam — pravda; ṛtam — pozitivní; dayām — milost; yaśaḥ — úžasné činnosti; bhavāya — pro udržování; rūpāṇi — v různých podobách; dadhat — projevil; yuge — různá období; yuge — a věky.

Překlad

Kdykoliv žijí králové a vládci jako zvířata v nejnižších kvalitách existence, Pán ve Své transcendentální podobě projevuje Svoji svrchovanou moc, Pozitivní Pravdu, prokazuje zvláštní milost věřícím, vykonává úžasné skutky a vyjevuje různé transcendentální podoby podle potřeby různých období a věků.

Význam

Jak jsme již uvedli, vesmírné stvoření je majetkem Nejvyššího Pána. To je základ filozofie Īśopaniṣady — vše vlastní Svrchovaná Bytost. Nikdo nemá neoprávněně zneužívat vlastnictví Nejvyššího Pána; každý má přijímat pouze to, co mu Pán milostivě poskytuje. Země či jakákoliv jiná planeta ve vesmíru je tedy absolutním majetkem Pána. Všechny živé bytosti jsou Jeho nedílnými částmi, Jeho syny, a každá z nich má proto právo žít z milosti Pána a plnit svoji předepsanou povinnost. Nikdo nemůže omezovat práva jiného člověka či zvířete, pokud k tomu nedostal Pánovo svolení. Král či vládce je zástupcem Pána, který má dohlížet na plnění Pánovy vůle. Musí to proto být uznávaná osoba, jako byl Mahārāja Yudhiṣṭhira či Parīkṣit. Tito králové mají plnou zodpovědnost za vládu nad světem, k čemuž dostávají poznání od autorit. Někdy ovšem vlivem nejnižší kvality hmotné přírody, kvality nevědomosti (tamo-guṇy), přicházejí k moci králové a vládci, kteří nemají zodpovědnost ani poznání, a tito pošetilí vládci žijí jako zvířata pro svůj osobní zájem. Výsledkem je, že ovzduší se plní anarchií a neřestí. Ve společnosti začíná vládnout protekce, úplatky, podvádění a nátlak, a to se projevuje nouzí, epidemiemi, válkami a dalšími rušivými jevy. Oddaní Pána neboli věřící jsou všemožně pronásledováni. To vše jsou příznaky toho, že se blíží doba, kdy Pán ve Své inkarnaci obnoví zásady náboženství a zničí nehodné vládce. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā.

Pán se pak zjevuje ve Své transcendentální podobě bez sebemenší stopy po hmotných vlastnostech. Sestupuje proto, aby zachoval normální stav ve Svém stvoření. Normální stav je takový, že Pán zaopatřuje každou planetu vším potřebným pro všechny živé bytosti, které na ní žijí. Mohou žít šťastně a vykonávat svá předurčená zaměstnání, aby dodržováním pravidel a předpisů uvedených ve zjevených písmech nakonec všichni dosáhli spasení. Hmotný svět byl stvořen proto, aby uspokojil rozmary nitya-baddhů, věčně podmíněných duší, stejně jako zlobivé děti dostávají kolébku na hraní. Jinak by nebyl hmotný svět vůbec zapotřebí. Jakmile však začnou být omámeni mocí hmotné vědy, se kterou nezákonně a bez Pánova svolení zneužívají přírodních zdrojů k uspokojování svých smyslů, je nutné, aby Pán sestoupil, potrestal vzpurné a ochránil věřící.

Když Pán sestoupí, Svými nadlidskými činy potvrzuje Své svrchované právo a materialisté jako Rāvaṇa, Hiraṇyakaśipu a Kaṁsa jsou po zásluze potrestáni. Pán jedná způsobem, který nikdo nedokáže napodobit. Například když se zjevil jako Rāma, postavil most přes Indický oceán. Když se zjevil jako Kṛṣṇa, od samotného dětství předváděl nadlidské činnosti—zabil Pūtanu, Aghāsuru, Śakaṭāsuru, Kāliyu atd. a později strýce z matčiny strany, Kaṁsu. Když žil ve Dvārace, oženil se s 16 108 královnami, a každou z nich požehnal dostatečným počtem dětí. Jeho rodina čítala okolo 100 000 členů, kterým se říkalo Yadu-vaṁśa; a ještě za Svého života také zařídil, aby všichni zase odešli. Je slavný jako Govardhana-dhārī Hari, neboť ve věku pouhých sedmi let zdvihl kopec zvaný Govardhan. Pán ve Své době zabil mnoho zlovolných králů, a jako kṣatriya se chrabře bil. Je slavný jako asamordhva, nemající soka. Nikdo Mu není roven a nikdo není větší než On.