Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.81

Verš

premāveśe kaila bahuta gāna nartana
dekhi’ camatkāra haila saba lokera mana

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; kaila — zpíval; bahuta — různé; gāna — písně; nartana — tanec; dekhi' — když to viděli; camatkāra — užaslé; haila — byly; saba — všech; lokera — lidí; mana — mysli.

Překlad

V Raṅganāthově chrámu Śrī Caitanya Mahāprabhu zpíval a tančil v extázi lásky k Bohu. Všichni, kdo Ho při tom viděli, jen žasli.