Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.326

Verš

‘gosāñi āilā’ grāme haila kolāhala
prabhuke dekhite loka āila sakala

Synonyma

gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — vrátil se; grāme — ve vesnici; haila — byl; kolāhala — rozruch; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — zhlédnout; loka — lidé; āila — přišli; sakala — všichni.

Překlad

Po Vidjánagaru se rozšířila zpráva o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua a všichni přišli, aby Ho mohli znovu spatřit.