Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.30

Verš

‘sārvabhauma bhaṭṭācārya kahila tomāra guṇe
tomāre milite more karila yatane

Synonyma

sārvabhauma bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahila — hovořil; tomāra — o tvých; guṇe — dobrých vlastnostech; tomāre — s tebou; milite — setkat se; more — Mně; karila — vynaložil; yatane — úsilí.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya hovořil o tvých dobrých vlastnostech a vynaložil velké úsilí, aby Mě přesvědčil, že se s tebou mám setkat.“