Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.31

Verš

tomā milibāre mora ethā āgamana
bhāla haila, anāyāse pāiluṅ daraśana’

Synonyma

tomā — tebe; milibāre — potkat; mora — Můj; ethā — sem; āgamana — příchod; bhāla haila — bylo to dobře; anāyāse — bez potíží; pāiluṅ — získal jsem; daraśana — rozhovor.

Překlad

„Ve skutečnosti jsem přišel sem pouze proto, abych se s tebou setkal. Je výborné, že se Mi to povedlo, aniž bych se o to musel snažit.“