Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.104

Verš

sei yāi’ āra grāme kare upadeśa
ei-mata ‘vaiṣṇava’ haila saba dakṣiṇa-deśa

Synonyma

sei — takový člověk; yāi' — když jde; āra — jiných; grāme — do vesnic; kare — dává; upadeśa — pokyn; ei-mata — takto; vaiṣṇava — oddaní; haila — stali se; saba — všichni; dakṣiṇa-deśa — lidé z jižní Indie.

Překlad

Zmocnění lidé takto chodili od vesnice k vesnici, až se všichni obyvatelé jižní Indie stali oddanými.