Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.118

Verš

āra dina mahāprabhu bhaṭṭācārya-sane
ānande karilā jagannātha daraśane

Synonyma

āra dina — příštího dne; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭācārya-sane — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; ānande — s velkou radostí; karilā — vykonal; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśane — návštěvu.

Překlad

Druhý den ráno navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou chrám Pána Jagannātha. Oba byli ve velmi radostném rozpoložení.