Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.117

Verš

āmāra sannyāsa-dharma cāhena rākhite
vātsalye karuṇā karena, ki doṣa ihāte

Synonyma

āmāra — Mé; sannyāsa-dharma — předepsané zásady sannyāsu; cāhena — chce; rākhite — udržet; vātsalye — z rodičovské náklonnosti; karuṇā — milost; karena — prokazuje; ki — jaká; doṣa — chyba; ihāte — v této souvislosti.

Překlad

„Chová ke Mně rodičovské city a chce Mě ochránit, abych mohl dodržovat usměrňující zásady sannyāsīho. Co je na tom špatného?“